måndag 24 mars 2014

Ängeln Gabriels möte med Sakarias och Maria

Ängeln Gabriel spelar en viktig roll i kommunikationen mellan Gud och de människor som direkt berörs av frälsarens födelse och tjänaren Johannes Döparen. I Lukas 1 ser vi hur han inom ett knappt halvår lämnar två hälsningar, den första till en äldre man och präst som heter Sakarias, den andra gäller tonårstjejen Maria.
Det är lärorikt att jämföra hur dessa två möten går till utifrån den enkla beskrivningen vi finner i kapitlet. Det är inte troligt att Maria hade vetskap om ängelns hälsning till Sakarias, då hon först får veta om att Elisabet, hennes släkting, är gravid under hennes eget möte med ängeln senare.

Först ut är Sakarias och han får sin hälsning medan han utför sin heliga prästtjänst i templet och frambär rökelseoffret inför Gud. Och så plötsligt visade sig ängeln Gabriel för honom.

Utifrån jämförelsen sammanfattar jag mötet

med ängeln på följande sätt:

1) Sakarias blev förskräckt när han såg ängeln. vs 12

2) Ängeln Gabriel reagerar följande:
   a) 13 "FRUKTA INTE, Sakarias.
   b) Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en
      son åt dig,
   c) och du skall ge honom namnet Johannes.
   d) Pojken skulle bli stor inför Herren, en Herres tjänare, och
      redan i moderlivet uppfylld av Helig Ande och vara orsak
      till omvändelse för många.(15-17)

3) Sakarias tvivlar på ett ängelns budskap är sant: "Hur skall
   jag kunna vara säker på detta? Jag är själv gammal och min
   hustru är till åren." (vs 18)

4) Ängeln förebrår Sakarias och han ska inte kunna tala tills
   barnet är född.(19,20)

Min Kommentar:
Det kan kännas lite förvånande att denna präst reagerar på detta vis för:
a) Zacharis och hans fru "var båda rättfärdiga inför Gud och
   levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter."
   De trodde alltså på Skrifterna!
b) Änglar hade visat sig många gånger och har tilltalat personer
   under Gamla Testamentets tid vid flera tillfällen och det
   finns all anledning att tro att Sakarias visste detta mycket
   väl. (Hagar, Abraham, Lot, Bileam, Gideon, Simsons föräldrar,
   Elia, Daniel)
c) Abraham och Sara hade ju varit i samma sits och då hade ju
   inte Abraham tvivlat, så varför skulle inte han tro nu
   självaste ängeln Gabriel kommer med detta bud? Och självklart
   kände Sakarias till berättelsen om Abraham.

Men låt oss vara tacksamma att Sakarias trots sin otro (känner vi inte igen oss i den?) fick uppleva Guds nåd över honom! Hans otro var inget hinder för Gud för att kunna använda honom, även om det hade konsekvenser...

Nu till Maria.
1) Maria hör ängelns hälsning "Gläd dig, du benådade. Herren är
   med dig." och hon reagerar precis som Sakarias med att bli
   förskräckt när hon hör dessa ord och undrar vad hälsningen
   kunde betyda.

2) Ängeln Gabriel reagerar på följande sätt:
   a) "FRUKTA INTE, Maria.
   b) Du har funnit nåd hos Gud. 31 Se, du skall bli havande och
      föda en son,
   c) och du skall ge honom namnet Jesus.
   d) 32 Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och
      Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 33 Han
      skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike
      skall aldrig få något slut."

3) Maria reagerar i två omgångar:
   a) Maria frågade ängeln: Men hur kan jag få barn? Jag har inte
      varit tillsammans med någon man. Och så svarar ängeln "Den
      helige Ande ska komma över dig, och Guds kraft ska omsluta
      dig. Därför ska det barn du föder vara heligt, och kallas
      Guds Son. Och så berättar ängeln också om Elisabeth som nu
      är gravid....
   b) Slutligen svarar hon: "Se, jag är Herrens tjänarinna.
      Må det ske med mig som du har sagt."

4) Ingen reaktion från ängeln behövdes mer. Ängeln lämnar henne
   efter budskapet.

Min Kommentar:
Jag hoppas att du som läser detta också slås av de många likheterna i denna dubbla berättelse. Även hos Maria ser vi alltså samma förskräckelse som hos Sakarias. Och även hon uppmuntras/förmanas att INTE frukta, precis som Sakarias fick höra.
Precis som Sakarias får hon löftet om att hon skulle bli mor till en son: Jesus, Guds son! Hon blir undrande hur detta ska gå till då hon ju inte har något samliv med en man och så får hon veta att den Helige Ande ska vara orsak till att hon blir med barn.
Till skillnad från Sakarias tar Maria emot löftet på ett fullt ut bejakande sätt. Där visar Maria sig som en ödmjuk ung kvinna som vill ta emot det Gud sagt ska ske med henne.

Om nu Maria ...
Man kan undra vad som hade hänt om Maria hade svarat som Sakarias. Visst vi har svårt att tänka så, men omöjligt var det väl ändå inte. Maria var ju en människa precis som alla andra. Och frågan man kan ställa är: hade då inte frälsaren blivit född? Var skeendet efter hennes bejakande riktigt beroende av henne? Om vi tittar tillbaka på Sakarias tvivel så ser vi att detta på inget sätt förhindrade Guds plan med Johannes Döparens tillblivelse. Ängeln hade ju inte ställt frågan "du Maria skulle du kunna tänka dig att bli messias mor?" Nej inte alls! Denna livsviktiga händelse äventyrades på inget sätt. Möjligtvis hade tvivel såsom vi ser hos Sara som hade skrattat åt tanken att bli mor lett till en likadan reaktion som hos Sakarias, men födelsen var självklart inte beroende av det. Hennes reaktion var inget mer än en värdig ödmjuk reaktion på det som ängeln hade meddelat henne. Tanken är inte att fokus läggs på henne nu helt plötsligt utan på honom som skulle födas! Men självklart skulle hon saligprisas för att hon blev messias mor! Vilken uppgift att få vara frälsarens mor! Det är så vi ska uppfatta hennes glada sång då hon utropar "Han har tagit sig an mig - en oansenlig kvinna, och nu kommer människor i alla tider att kalla mig välsignad av Gud." Ja så är det och så har det skett även om Satan har använt denna händelse att få till en osund fokusering på Maria där hon tillskrivs saker som inte Bibeln bejakar.

På inget sätt framgår att Maria skulle vara något speciellt och till och med syndfri. Nej hon är som texten själv säger en oansenlig kvinna! Men just oansenliga människor vill Gud använda till sina syften för att tysta ner de som tror att de är något. Så här skriver Paulus i 1 Kor 1.: "och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. 30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren."
Här framgår klart att vi inte ska tacka någon annan när det gäller vår frälsning än just Gud själv, alltså tillkommer inte Maria sådan ära!

Även i övrigt framgår det inte på något sätt att Maria skulle ha en extrem betydelsefull roll som Jesu mor. Sista gången hon omnämns i Bibeln är i Apg 1:14 där lärjungarna samlas till bön innan i kapitlet efter Guds Ande kommer över dem. Så här står det : "Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria, och vidare hans bröder." Hon räknas bland "några kvinnor som också var med. Även omnämns där Jesu bröder.

Låt oss därför se på denna kvinna som fick sådan nåd att bli till mor för världens frälsare på det sätt som Guds Ord skildrar henne, inte som någon upphöjd drottning, utan som en ödmjuk, oansenlig löftesbejakande kvinna och tillsammans med henne och så många andra glädja oss i vår Gud!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar