söndag 23 november 2008

Ett ljus för hednafolken

Jes.49:6 "Han säger: Det är för litet för dig, då du är min tjänare, att allenast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel; jag vill sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att min frälsning må nå till jordens ända.” (1917)

Versen uppfattas att handla om Messias. Inte kan väl Israel själv upprätta Jakobs stammar, nej det är Messias som omtalas här.
Jakobs stammar: dvs de 12! Inte bara Judarna utan även de 10 stammarna som försvann efter att de bortfördes till Assyrien år 722 f.Kr.

Sista delen i versen säger att Gud ska göra Messias till ett ljus för andra folk också. Frågan är när då?
Är Messias redan ett ljus för Jakobs stammar nu? Nej, inte än. De har ännu inte lärt känna sin Messias. När han ska sätta sina fötter på Oljeberget (Sak.14:4 "På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu,...") kommer detta att hända att judarna ska fråga "Och om man då frågar honom: "Vad är det för sår du har på din kropp?" så skall han svara: "Dem har jag fått därhemma, hos mina närmaste" och då ska Sak.12:10 gå i uppfyllelse som säger "Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde." Detta tillämpas av Johannes på Jesus i Joh.19:37. Tänk vad de fått genomlida mycket på grund av detta. Messias förkastelse ledde ju till en snart 2000-årig förskingring bland hednafolken...

Först då kommer Messias alltså bli ett ljus för sitt eget folk Judarna. Men när Han blivit kung över sitt folk ska Han alltså också bli till ett ljus för hednafolken. Snart är tiden inne! Redan har judarna återvänt efter att under 1900 år ha varit borta från fädernas land. Många "bevarade judar" ska dock Messias själv återföra till Israel när Han kommit för att upprätta sitt Rike. Därmed ska också löftet till Maria bli uppfyllt :"Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 33 Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut." (Luk.1) Och när Han då ska bli Kung då ska Gud ge honom inte bara Israel utan även alla hednafolken till arvedel. I Ps.2 står det : "Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg." 7 Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: "Du är min son, jag har i dag fött dig. 8 Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom." Så kommer Messias att vara jordens Herre och ett ljus för alla folk.

Det är då det verkligen ska bli en hjord (Israel och hednafolken) och Messias själv ska leda dem enligt det han sa i Joh.10:16 "Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde."

Visst uppfylls detta redan också i nuet (fördolt) när nu både frälsta Judar och Greker (hedningar) har skapats till den nya människan (Ef.2) som kallas Guds församling, men ytterst gäller det tiden då Jesus ska regera som Messias över Israel och alla andra folk.