lördag 12 april 2008

Om NT's tillförlitlighet

På olika hemsidor avfärdas Bibeln som en bronsålderns sagobok. Finns det skäl för det eller kan vi betrakta det som oseriös retorik?

Det är uppenbart att historiens sannolikhet inte kan betraktas som om det handlade om fysik eller mattematik. Historien har att göra med källor som ska granskas utifrån en mängd olika perspektiv.
Bekräftas uppgifter i andra källor t.ex. Hur är berättelsens inre uppbyggnad? Knytas an till verkligheten eller är det sägner eller också uppenbar lögn alternativt lurendrejeri?

Vad kan då sägas om Bibeln?

Frågan är huruvida Bibeln - jag begränsar mig här till Nya Testamentet - kan jämföras med andra gamla historiska dokument.
Kan vi tro att Plato (ca 400 f.Kr) och Tacitus, Romersk historiker (55-117 e Kr.) skrev sina verk och har vi dessutom anledning att det vi har kvar i form av kopior verkligen är det som skrevs av dem? Och hur ser det ut med Nya Testamentet som så många har så svårt att betrakta som historiskt sannolikt?

Plato skrev sitt verk ca 400 f.Kr.men den äldsta kopian av hans verk är från 900 e Kr!! Det finns alltså 1300 år mellan originalet och de äldsta kopiorna! Det finns 7 sådana gamla kopior!

Tacitus (55-117), romersk historiker, skrev sitt verk under första århundradet. Äldsta kopian är dock från ca 1100 e Kr. Det är alltså 1000 år mellan originalet och äldsta kopian!! Det finns ca 20 ex. från 1100-talet.
Vad tycker historikerna om det Plato och Tacitus skrev? Ifrågasätter de att Plato och Tacitus verkligen skrev detta? Nej, inte alls! Utifrån ett historiskt perspektiv finns det inga orsaker att tvivla på det.

Nya Testamentet då?
Det kom till mellan år 40 - 100 e Kr. Men... äldsta NT-exemplaret i sammansatt form är från ca 350 e Kr. Därav finns det 10.000 ex. på latin och 9.300 ex. på andra språk! Tidsintervallen är alltså betydligt mindre här. Därutöver finns det dessutom över 5000 NT-fragment på grekiska som är ännu äldre! Äldsta fragmentet är från ca 130 e Kr.
Utifrån ett historiskt perspektiv finns det alltså långt mer anledning att tro på NT's historieskrivning än att Plato och Tacitus skrifter är tillförlitliga som historiska dokument.

Tacitus (som avskydde kristna) berättar ändå om att Jesus avrättades av Pontius Pilatus helt i enlighet med det NT skriver.
Josefus, en judisk historiker (som levde 37 - ca 100 e Kr) skriver utförligt om Jesus och den första tiden och om hur kristna avrättades på grund av sin tro. I stort sett betraktas hans beskrivning allmänt som trovärdig.

NT berättar att den lilla grupp av Jesu lärljungar satt ihop förtvivlade och jätterädda för Judarna. Men så visade sig Jesus som den uppståndne Herre sig plötsligt för dem. De fick röra vid hans sår, han talade till dem, visar sig åter igen en vecka senare när även Tomas är med.
Apostlagärningarna berättar att den lilla gruppen enkla lärljungar blir fullständigt förvandlade! De går runt och vittnar om Jesu uppståndelse till alla som vill höra det. Paulus skriver ca 20 år senare till en grupp troende i staden Korinth (1Kor.15) att Jesus dessutom visade sig efter sin uppståndelse vid olika tillfällen, en gång till och med för 500 personer samtidigt av vilka de flesta fortfarande är vid liv (när han skriver detta) men somliga har avlidit... Han ville alltså klargöra att korintierna hade grund att tro det han sa. De kunde kolla med de m som fortfarande levde om det var sant det han påstådde om Jesu uppståndelse.

Finns det anledning att tro att de kristna var villiga att bli avrättade pga egna lögner och uppdiktade berättelser om Jesus, hans uppståndelse och under? Är det trovärdigt? Absolut inte!

Hela NT vittnar på ett sällsynt ärligt sett om sanning och äkthet i dess beskrivning om hur allt gått till utifrån olika perspektiv.

Johannes skriver: "Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende".

Min slutsats är att vi människor även år 2008 har all anledning att betrakta NT historiskt tillförlitligt. Det finns därför ingen anledning att avfärda det som en oseriös sagobok!
källa: FF Bruce, internationell bibelforskare

tisdag 1 april 2008

Dyret og dets merke (video)

Såg videon ikväll och precis som andra har tyckt och uttryckt på aletheias bloggforum, upplevde jag den rätt så omskakande. Videon visar hur det judiska tänkandet nästintill har eliminerats från kristet tänkande och hur kyrkan - speciellt katolska kyrkan - har infört mängder med hedniska symboler i sina kyrkor och ritualer. Sabbaten som blev avskaffat och ersatt med söndagen är kanske det mest tydliga. Jag vill gärna anmoda andra att se på videon själv.


Jag skulle gärna se ett närmare tankeutbyte kring videon av dem som sett videon... Välkomna alltså med tankar! Och gärna från olika håll!

Egen reflektion:
Själva filmen är väldigt lärorikt och informativt utifrån ett historiskt perspektiv.
Sista biten som innehåller själva tolkningen av odjurets märke (upp.13) är så klart en tolkning som behöver granskas. Det finns otroliga mängder med tolkningar kring odjurets märke. Att lägga så mycket värde vid just sabbaten käns väl litet krystat om jag säger ärligt. Om det skulle vara så avgörande för oss troende då skulle man ju kunna säga att NT säger alldeles för litet om det! Jag känner själv hur det på det sättet kommer in nästintill ett hot. För mig passar inte det ihop med 1Joh4:18. Det skulle också kännas främmande att behöva säga att så många tusentals för att inte säga miljontals bibeltrogna kristna som funnits i kyrkorna helt plötsligt skulle behöva avskrivas på grund av att de inte hållit guds bud om det nu skulle innehålla sabbatsfirande.... Att leva i kärleksbudet anser jag då mera viktigt utifrån mitt sätt att förstå bibelns budskap.

Samtidigt vill jag verkligen inte svärta ner videons budskap som helhet. Jag skulle önska mig att alla bibeltrogna kristna skulle ta till sig budskapet. Det är det värt! Budskapet är mycket konfronterande och kräver bearbetning!