söndag 7 juni 2015

Kan det finnas en koppling mellan tefillin och odjurets märke?

I 5 Mose 6:4 finns judendomens viktigaste bekännelse:

"HÖR, ISRAEL! HERREN, VÅR GUD, HERREN ÄR EN."

Den tanke är så fundamental att Gud ville att den tanken skulle finnas med i judens hela liv! Fortsättningen på denna bekännelsen lyder nämligen så här: " Och du skall älska Herren , din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft.  Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat.  Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.  Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna." (5-8)

Lägg speciellt märke till sista meningen där juden uppmanas att ha bekännelsen som ett tecken på handen och på pannan. Inom judendomen har detta lett till vad som kallas tefillin.  På bilden här bredvid kan man se att denna israeliska militär tagit på sig en liten svart ask som fästs på pannan och en likadan på handen/armen.

I dessa askar finns de på perkament skrivna orden från torahn som finns i 2 Mos.13:1-16, 5 Mos. 6:4-9 samt 5 Mos. 11:13-21. I dessa avsnitt finns också påbudet till att ha dessa tankar som en påminnelse på handen och på pannan. 

I Uppenbarelseboken 13:16 finns ett ord som omtalats mycket :
"
Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra HANDEN eller PANNAN". 

Ordet anti-krist betyder också i-stället-för-kristus. Antikristen ska alltså likna den sanne Kristus (=Messias) i väldigt mycket. Som tecken på att man tjänar antikrist (men egentligen Satan!) ska man ha en påminnelse på pannan eller handen vem man tror på! 

I denna tid som jag tror rusar mot den sista delen av den yttersta tiden före Jesu återkomst tror jag att väldigt mycket talar för att islam kommer att stå för ersättningen av tillbedjan till Gud. Inom Islam finns också en känd bekännelse JÄMFÖRBAR med Israels bekännelse om JHWH som den ende sanne guden. Den kallas för shahada och säger: 
"Det finns ingen Gud utom Allah, och Mohammad är Hans sändebud"

Redan nu finns dessa tecken tillgängliga om än inte som ett påbud att ha det på pannan eller handen/armen som jag tror kan komma att ske under tiden då antikrist trätt fram. Det kan kännas avlägset att alla ska ha denna islamiska (antikristliga) bekännelsen på pannan eller handen men den är långt ifrån otänkbar. 

Ärligt sagt tror jag nog inte på den populära tron att tecknet ska finnas i form av en chip som inplanteras i handen eller på pannan. Snarare tror jag att alla ska tvingas ha den islamiska bekännelsen på antingen handen eller pannan, utan vilka ingen kommer att kunna köpa eller sälja.

Det finns också en bra förklaring till hur man ska se på nummer 666 som jag dock inte förklarar här. Jag hänvisar till en annan blogg där detta förklarats mycket tydligt. 

Som sagt, jag tror att denna förklaring verkar trovärdig, mer än så kan jag inte säga. Det viktigaste var att peka på kopplingen som verkar finnas mellan att proklamera JHWH som den ende guden i form av tefillin och det att dessa platser också omnämns i Upp 13 samt att islam redan nu känner till dessa anti-kristliga bekännelser i form av en pannbindel och en armbindel. 

Om du som läser detta har viktiga invändningar är du självklart välkommen att kommentera.