torsdag 28 mars 2013

Topp tio myter om Jesu uppståndelse

När man diskuterar Nya testamentets redogörelse av påskdramat kommer oundvikligen en rad frågor upp. Hur vet vi att evangeliernas vittnesskildringar stämmer? Är inte Jesu död och uppståndelse en kopia av andra samtida religioner? Kanske Jesus bara verkade död för att sedan uppfattas som uppstånden? Var inte lärjungarnas möte med den uppståndne Kristus egentligen inget annat än en hallucination?

Frågorna från kristendomens kritiker, nyfikna skeptiker och även enskilda kristna, behöver tas på allvar. Som aposteln Paulus skriver i sitt första brev till församlingen i Korinth, hänger den kristna tron på Jesu historiska och kroppsliga uppståndelse. Som en evangelisk allians vill vi därför förse kristna och församlingar regelbundet med resurser och material kring de goda skälen för att Jesus från Nasaret var en historisk person och verkligen uppstod från de döda.

Mike Licona, med en doktorsgrad i nytestamentliga studier och en världens ledande experter på de historiska skälen för Jesu uppståndelse, medverkar här i 10 stycken tvåminuters filmer om de vanligaste myterna kring uppståndelsen:

Myt 01: Motsägelser i evangelierna

Myt 02: Hedniska paralleller i andra religioner

Myt 03: Bluffteorin

Myt 04: Hallucinationer

Myt 05: Det handlar om tro

Myt 06: Skenbar död

Myt 07: Det var bara en legend

Myt 08: Vetenskapen bevisar att uppståndelsen inte ägde rum
 

Myt 09: Inga tillräckliga bevis

Myt 10: Försvunna evangelier


För den som vill ha något längre att bita i höll SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson nyligen den välbesökta föreläsningen "Varför tro att Jesus uppstod från de döda?". Under föredraget gav han en utförlig redogörelse för det historiska materialet kring uppståndelsen och visade att den bästa förklaringen är just vad kristna har hävdat sedan dag 1: att Gud uppväckte Jesus från döden!

Tack till SEA som jag lånade texten ifrån.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar